نود و هفتمین جلسه سفرنامه گویی (سُنگی) سه شنبه ٨ مهرماه ١٣٩٣ از ساعت ١٨ تا ٢٠ در محل کانون ادبیات ایران با ارایه دو برنامه به شرح زیر برگزار میگردد
ادامه مطلب ...