این‌ وبلاگ متعلق به گروه سفرنامه گویی سُنگی است. اگر نمی‌دانید سنگی چیست، به اینجا بروید. برای اطلاع از برنامه‌های سنگی در گذشته سری به این صفحه بزنید و برای اینکه از برنامه های پیشِ رو مطلع شوید، سراغ کلیدواژه «جلسات سنگی» بروید. همچنین با کلیدواژه «سفرنامه‌ مکتوب» می‌توانید آن دسته از سفرهایی که سفرنامه مکتوب دارند را دانلود کنید و بخوانید. برای آنکه بدانید سنگی‌سنج چیست به اینجا و برای مشاهده سنگی‌سنج‌ها بعد از هر جلسه سنگی به این دسته مراجعه کنید.سفرنامه‌های برگزیده سنگی‌چیان در هر فصل را نیز در این دسته می‌توانید بیابید.