در سنگی 84 سه برنامه داشتیم. اگر می‌خواهید از نتیجه امتیازهایی که داده شده مطلع شوید، فایل سنگی سنج 84 را دانلود کنید.

لینک دریافت