نام سفرنامه: «سفری تحقیقاتی به جزایر بکر خلیج فارس»
موضوع: سفری تحقیقاتی به جزایر بکر خلیج فارس
نویسنده: «مجید اسکندری»
زمان سفر: بهمن 79
ارائه شده در: سنگی 86
فرمت فایل: PDF
حجم فایل: کمتر از 500 کیلوبایت
لینک دریافت