بالاخره انتظارها به سر رسید و داوران امتیازهای سفرنامه‌های مکتوب را اعلام کردند. حالا می‌شود فهمید در جدول لیگ پاییز، کدام سفرنامه بیشترین امتیاز را آورده است. نتایج را دانلود کنید و بخوانید.

لینک دریافت