صد و دومین جلسه سفرنامه گویی (سُنگی) سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٣ از ساعت ١٧ تا ١٩ در محل کانون ادبیات ایران با ارایه سه برنامه به شرح زیر برگزار میگردد

١- تا بی نهایت رمل  (مسعود ملایی)

٢- معرفی قلل گمنام ، قله منار (مهدی ممقانی زاده)

٣- دو ایرانی در سیسیل - بخش ٢ (سعید انوری)

سنگی چاشت : ماست و لبو


ادامه مطلب ...