صد و سومین (١٠٣) جلسه سنگی در راه است

صد و سومین جلسه سفرنامه گویی (سُنگی) سه شنبه  ١۴ بهمن ١٣٩٣
از ساعت ١٧ تا ١٩ در محل کانون ادبیات ایران با ارایه دو برنامه به شرح زیر برگزار میگردد

١- زورخانه ، جاذبه گردشگری  (مهدی منادی)

٢- اتوبوس شب  (مهدی مومن زاده)

سنگی چاشت : دوغ و گوشفیل/ 0 نظر / 22 بازدید