# مجید_اسکندری

سفرنامه مکتوب: سفری تحقیقاتی به جزایر بکر خلیج فارس

نام سفرنامه: «سفری تحقیقاتی به جزایر بکر خلیج فارس» موضوع: سفری تحقیقاتی به جزایر بکر خلیج فارس نویسنده: «مجید اسکندری» زمان سفر: بهمن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید