# پویان_مقدم

سفرنامه مکتوب: سفرنامه دوم سغد و خوارزم بعد از چهار سال

نام سفرنامه: «سفرنامه دوم سغد و خوارزم بعد از چهار سال» موضوع: سفر به شهرهایی از ازبکستان و تاجیکستان نویسنده: «پویان مقدم» زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید